Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH Success Partner (sau đây gọi tắt là “Success Partner” hoặc “Công ty”) là đơn vị cung cấp dịch vụ chẩn đoán thông qua các bài kiểm tra thực nghiệm hoặc Online, để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về tính cách, trình độ, xu hướng làm việc và học tập của mình.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin khách hàng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và gây dựng được niềm tin cho khách hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến khách hàng tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ.

 

2. PHẠM VI THU THẬP

Mục đích xây dựng website http://c-talents.com là nhằm giới thiệu về các dịch vụ của Success Partner tới khách hàng.

Website http://c-talents.com KHÔNG thu thập bất kỳ thông tin nào của Khách hàng khi truy cập vào website.

Website http://c-talents.com sẽ THU THẬP thông tin của Khách hàng thông qua việc khách hàng để lại thông tin khi có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về các bài kiểm tra (phần liên hệ), hoặc có nhu cầu đặt lịch kiểm tra cho bản thân hoặc người khác (phần Booking)

Phạm vi dữ liệu của Khách hàng được thu thập thông qua Phần Liên hệ bao gồm:

  • Họ và tên Khách hàng;
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email

Phạm vi dữ liệu của Khách hàng được thu thập thông qua Phần Booking bao gồm:

  • Thông tin người đặt: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email
  • Thông tin người làm bài kiểm tra (nếu người đặt không phải là người làm bài kiểm tra): Họ tên, địa chỉ email, giới tính 

 

3. SỰ CHẤP THUẬN

Bằng việc để lại thông tin trên Website http://c-talents.com, Khách hàng đồng ý thông tin cá nhân của mình sẽ được Success Partner thu thập, sử dụng theo quy định của Quyết định này. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý, Khách hàng được quyền dừng cung cấp cho Success Partner bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền được nêu tại Mục 6 của Quyết định này.

Success Partner bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách bảo mật thông tin này vào bất kỳ thời điểm nào. Success Partner khuyến khích Khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách này để được cập nhật những thông tin mới nhất nhằm đảm bảo Khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

 

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Khách hàng.

 

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Tên tổ chức      : CÔNG TY TNHH SUCCESS PARTNER
  • Trụ sở chính    : Tầng 5, tòa nhà Songdo, số 62A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Thành phố HCM
  • Email                : cskh@c-talents.com

 

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:

 

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi khiếu nại đến email: cskh@c-talents.com để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website http://c-talents.com được Success Partner cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Success Partner. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng ngoài mục đích đặt lịch kiểm tra, liên hệ để giải quyết khiếu nại, sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng.

Ban quản trị của Success Partner  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp trên Website http://c-talents.com là không chính xác.

 

9. HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2020

Tin liên quan
Khách hàng & đối tác tiêu biểu
Phúc Điền Land

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0357260286
Hotline: 0357260286 Chỉ đường