• EQ-SWOT™
  •  

    • EQ-SWOT™ đo lường Trí tuệ cảm xúc, khả năng cảm nhận cảm xúc của chính mình và của người khác, cũng như hiệu quả trong việc sử dụng thông tin cảm xúc để hướng dẫn suy nghĩ và hành vi. Trí tuệ cảm xúc là một khả năng có thể học được, một tập hợp các kỹ năng có thể phát triển ở mọi lứa tuổi.
    • EQ-SWOT ứng dụng trong các lĩnh vực Tuyển dụng, Đánh giá nhân sự, Coaching, các chương trình đào tạo/huấn luyện về trí tuệ cảm xúc/ lãnh đạo, kỹ năng mềm. 
    • EQ-SWOT ™ là một bảng câu hỏi đo lường tâm lý trực tuyến để đánh giá Trí tuệ cảm xúc. EQ-SWOT bao gồm 116 câu hỏi và mất 10 - 15 phút để hoàn thành trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đây là một bảng câu hỏi tự trả lời, việc chấm điểm kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên tiêu chí và quy chuẩn. EQ-SWOT ™ có hai thang mức độ trung thực của người trả lời.
  • Giá: Liên hệ
  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
Booking

Thông tin người đặt

Thông tin người làm bài

Thanh toán tiền mặt tại nhà...

THông tin tài khoản của khách hàng...

Chuyển khoản qua ngân lượng....

 

EQ-SWOT™ là gì?

 

EQ-SWOT ™ là một bảng câu hỏi đo lường tâm lý trực tuyến để đánh giá Trí tuệ cảm xúc. EQ-SWOT bao gồm 116 câu hỏi và mất 10 - 15 phút để hoàn thành trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đây là một bảng câu hỏi tự trả lời, việc chấm điểm kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên tiêu chí và quy chuẩn. EQ-SWOT ™ có hai thang mức độ trung thực của người trả lời.

 

Đối tượng

 

Ứng viên hoặc nhân viên ở bất kỳ công việc hoặc độ tuổi. EQ-SWOT phù hợp nhất với những công việc có định hướng/yếu tố con người (dịch vụ, bán hàng, quản trị/quản lý, giáo dục,…)

 

Lĩnh vực ứng dụng

 

Tuyển dụng, Đánh giá nhân sự, Coaching, các chương trình đào tạo/huấn luyện về trí tuệ cảm xúc/ lãnh đạo, kỹ năng mềm.

 

EQ-SWOT™ đo lường tiêu chí nào?


EQ-SWOT™ đo lường Trí tuệ cảm xúc, khả năng cảm nhận cảm xúc của chính mình và của người khác, và hiệu quả trong việc sử dụng thông tin cảm xúc để hướng dẫn suy nghĩ và hành vi. Trí tuệ cảm xúc là một khả năng có thể học được, một tập hợp các kỹ năng có thể phát triển ở mọi lứa tuổi.

 

Các tính năng chính

 

Nhanh, chính xác, sâu sắc. Tính trung thực của các câu trả lời được đo lường bằng hai thang đo độc nhất: Mức độ trung thực và Tự thể hiện.

 

Báo cáo

 

Hồ sơ Điểm EQ; Phân tích SWOT; Các đề xuất phát triển;

 

Báo cáo nhóm; Báo cáo quản trị dành cho Ban lãnh đạo;

 

Các trang báo cáo mẫu

 

 

 

 

Doanh nghiệp khác
Khách hàng & đối tác tiêu biểu
Phúc Điền Land

EQ-SWOT™

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0357260286
Hotline: 0357260286 Chỉ đường