Giới thiệu

SỨ MỆNH

 

Chúng tôi đam mê khai thác sức mạnh của lãnh đạo để biến đổi con người và doanh nghiệp vì mục tiêu tốt đẹp hơn. Mục đích của chúng tôi là giúp mọi người và tổ chức phát triển năng lực lãnh đạo của họ để tăng trưởng kinh tế và cá nhân. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách giúp doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo phát triển, đánh giá và công nhận các nhà lãnh đạo với sự kết hợp các kỹ năng, công cụ phù hợp.

 

Chúng tôi chuyên về lãnh đạo, quản trị, coaching và mentoring, công cụ được chứng nhận cả nội dung lẫn bằng cấp. 

 

Chúng tôi làm gì

 

Thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu với hơn 2.000 trung tâm đã được phê duyệt, với các đồng nghiệp của City & Guilds Group, với các nhà phát triển chương trình và chứng nhận, chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất cho hiệu suất lãnh đạo và quản lý. 

 

Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ cho:

 

Cá nhân và Doanh nghiệp đào tạo 

 

Cung cấp các chứng nhận về lãnh đạo và quản lý tạo nên thành công và gia tăng uy tín của bạn trên thị trường. Bạn sẽ cùng chúng tôi ứng dụng các chương trình chuyên về lãnh đạo, quản lý, coaching và mentoring, hãy giúp các học viên của chúng ta:

 

 • Đạt các chứng nhận về năng lực lãnh đạo, quản lý, coaching và mentoring
 • Tiếp cận và sử dụng nguồn tài nguyên đào tạo phong phú
 • Cơ hội thực hành để phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực mà bạn mong muốn. 
 • Trở thành đối tác phân phối các công cụ chẩn đoán năng lực dành cho lãnh đạo, quản lý, coach, mentor và doanh nghiệp. 

 

Doanh nghiệp 

 

Bạn có thể làm việc với chúng tôi thông qua việc chứng nhận năng lực lãnh đạo, quản lý, coaching và mentoring cho doanh nghiệp của bạn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn điều chỉnh các chương trình phù hợp với yêu cầu thực tế tại Doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội 

 

 • Tìm được các chuyên gia được chứng nhận 
 • Cung cấp chương trình đào tạo được chứng nhận 
 • Công nhận quá trình đào tạo nội bộ của doanh nghiệp 
 • Tiếp cận nguồn tài nguyên dành cho lãnh đạo, quản lý 
 • Thực hành trở thành các nhà lãnh đạo, quản lý, coach và mentor 

 

Người học 

 

Cho dù bạn là người mới lãnh đạo hay đã có kinh nghiệm, chương trình của chúng tôi  có thể giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình. Chúng tôi cung cấp cho bạn các cơ hội :

 

 • Học các chương trình được chứng nhận quốc tế 
 • Thành viên của cộng đồng được chứng nhận năng lực
 • Tìm nhà cung cấp dịch vụ đào tạo
 • Trở thành những nhà đào tạo, quản lý, coach và mentor quốc tế. 

 

Giá trị cốt lõi

 

 • Tri thức: chúng tôi chuyển tri thức lãnh đạo, quản trị thành tri thức thực hành, đảm bảo cơ sở khoa học, nguồn gốc và chứng nhận. 
 • Thực hành: chúng tôi tin vào trải nghiệm học tập sẽ mang lại kết quả tốt nhất. 
 • Trao quyền:  không có công thức chung cho tất cả, chúng tôi trao quyền cho học viên tự khai thác và phát triển tối đa năng lực của họ, theo cách riêng của họ
 • Trưởng thành: chúng tôi trao cơ hội bằng môi trường học tập, rèn luyện với chuyên gia, cộng đồng học viên và tài nguyên để học viên có thể phát triển nghề nghiệp của họ, 


Chúng tôi chuyên về lãnh đạo, quản trị, coaching và mentoring, công cụ được chứng nhận cả nội dung lẫn bằng cấp.

Khách hàng & đối tác tiêu biểu
Phúc Điền Land

Giới thiệu

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0357260286
Hotline: 0357260286 Chỉ đường